วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต

บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้

สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้จัดทำระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้ บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูล วัน เดือน ปี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โดยผู้ที่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร 0-2280-9000 ต่อ 425-427

วิธีการตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ 
    http://thanundon.soc.go.th/Home/FrmloginUser

2. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
    2.1 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
    2.2 ชื่อ
    2.3 ชื่อสกุล (นามสกุล)
    2.4 วันเกิด (dd/mm/yyyy)
    2.5 รหัสผ่าน (เข้าสู่ระบบครั้งแรกไม่ต้องใส่รหัสผ่าน)
    2.6 ใส่รหัส Captcha (ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ระบบสุ่มขึ้นมา)

3. คลิก “เข้าสู่ระบบ”

ประกาศ

ข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภณ์จากเว็บไซต์ทะเบียนฐานันดร
ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี ๒๕๖๔ ยังไม่สามารถตรวจสอบได้
ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูล

ท่านสามารถตรวจสอบรายนาม ได้ที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (http://www.mratchakitcha.soc.go.th)

ที่มา กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 1]