วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ

สำหรับท่านที่สนใจสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา หลายท่านคงอยากจะทราบว่า ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา นั้นมีตำแหน่งหน้าที่เป็นข้าราชการเหมือน สังกัด สพฐ หรือไม่?

ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา คืออะไร

สำหรับท่านที่สนใจต้องการสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา หลายท่านคงอยากจะทราบว่า ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา นั้นมีตำแหน่งหน้าที่ เป็นข้าราชการเหมือน สังกัด สพฐ. หรือไม่นั้น วันนี้ครูเชียงรายมีคำตอบมาฝากครับ

สิทธิสวัสดิการครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา

สำหรับการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้นต้องทำการสอบเหมือน ครู สังกัด สพฐ. ทุกอย่างครับ เมื่อสอบได้แล้วก็ต้องมีการพัฒนาอย่างเข้มสองปี มีตำแหน่งวิทญฐานะเหมือน สพฐ. ทุกอย่าง เป็นข้าราชการเหมือนกัน เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เหมือนกัน และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกันครับ แต่แค่สอนในวิทยาลัย ต่างๆเท่านั้นเอง

คุณสมบัติครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา

ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา วิชาเอกที่สมัครสอบ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่ครุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุเว้นแต่ ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สำหรับการสอบเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา มีดังนี้

ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รอบทั่วไป และกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษการสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ นี้ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเป็นพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ที่เคยปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา มาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปและกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ จะแตกต่างกันตรงที่หลักสูตรในการสอบ โดยภาค ก.ในรอบทั่วไปจะมีวิชาความสามารถทั่วไป ส่วนกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ในภาค ก. จะไม่มีการสอบความสามารถทั่วไป

สำหรับท่านที่สนใจสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สามารถติดตามข่าวสารได้จากทางเว็บไซต์ กลุ่มงานการจัดการงานบุคคล 2

อ้างอิง : กลุ่มงานการจัดการงานบุคคล 2

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]