วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ประกาศสอบ tedet 2565 นักเรียนตรวจสอบรายชื่อออนไลน์

27 ส.ค. 2022
1509
ประกาศสอบ tedet 2565 นักเรียนตรวจสอบรายชื่อออนไลน์
ประกาศสอบ tedet 2565 นักเรียนตรวจสอบรายชื่อออนไลน์

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET

ประกาศสอบ tedet 2565 นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขข้อมูลการสมัคร และดูหมายเลขห้องสอบออนไลน์

นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขข้อมูลการสมัคร tedet และดูหมายเลขห้องสอบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565
สอบ วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565

ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์
08.00 – 08.30 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ รับฟังคำชี้แจง
08.30 – 10.00 น. ทำแบบทดสอบ

วิชาวิทยาศาสตร์
10.00 – 10.30 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ รับฟังคำชี้แจง
10.30 – 12.00 น. ทำแบบทดสอบ

วิชาคณิตศาสตร์
12.30 – 13.00 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ รับฟังคำชี้แจง
13.00 – 14.30 น. ทำแบบทดสอบ

วิชาวิทยาศาสตร์
14.30 – 15.00 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ รับฟังคำชี้แจง
15.00 – 16.30 น. ทำแบบทดสอบ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด และระดับประเทศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
นักเรียนดาวน์โหลดรายงานผลประเมินรายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ระดับมัธยมศึกษา

ที่มา https://www.tedet.or.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 4.5]
1 ความคิดเห็น
เด็กชายพชร บุญอุดม เมื่อ 27/08/2022 15:21

ประกาศสอบ2565