วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 สอบกุมภาพันธ์ 2566

27 ส.ค. 2022
2239

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลในการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2565 กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ออกมาแล้ว

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 เริ่มจัดสอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ป.6

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ป.6 จัดสอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ตารางสอบโอเน็ต O-NET ชั้นป.6 /65 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ตารางสอบโอเน็ตป.6 วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.30 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 15.00 – 16.00 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 60 นาที


กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ม.3

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ม.3 จัดสอบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ตารางสอบโอเน็ต O-NET ชั้นม.3 /65 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตารางสอบโอเน็ตม.3 วันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.00 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.00 – 16.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที


กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ม.6

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 เริ่มจัดสอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ม.6 จัดสอบในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ตารางสอบโอเน็ต O-NET ชั้นม.6 /65 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตารางสอบโอเน็ตม.6 วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 – 10.30 น.  สอบวิชาสังคมศึกษา ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 11.30 – 13.30 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 14.30 – 16.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 120 นาที

ตารางสอบโอเน็ต O-NET ชั้นม.6 /65 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ตารางสอบโอเน็ตม.6 วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 – 10.30 น.  สอบวิชาภาษาไทย ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 11.30 – 13.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 120 นาที


ระเบียบการเข้าห้องสอบโอเน็ต 0-NET ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการเข้าห้องสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2565
1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
5. ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
7. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

อ้างอิงที่มา : สทศ.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]