วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ประกาศผลสอบ การทดสอบสมรรถนะครู 2565 NIETS

ประกาศผลสอบ การทดสอบสมรรถนะครู 2565 NIETS

ประกาศผลสอบ 6 กันยายน 2565 NIETS กำหนดการทดสอบสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2565

กำหนดการ ทดสอบ วัดสมรรถนะ ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครูผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องแสดงผลตรวจ Rapid Antigen Test (ATK) ไม่เกิน 48 ชั่วโมง และหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนเข้าสอบ ณ สนามสอบที่มีสิทธิ์สอบ และปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ประกาศเลขที่นั่งสอบ 9 สิงหาคม 2565 สอบ วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ด้วยระบบ Digital Testing ประกาศผลสอบ 6 กันยายน 2565 NIETS


การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ

            สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ

            และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ

การเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน

            สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

            และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

ประกาศผลสอบ การทดสอบสมรรถนะครู 2565 NIETS

ตรวจสอบการประกาศผลสอบ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/236

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]