ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 2565 ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 2565

ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 2565

ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง การพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ด้วย ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ว๙/๒๕๖๔) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการฯดังกล่าวกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปีงบประมาณใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนครูเชียงราย มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีความประสงค์ขอรับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คือ นางสาวเชียงราย ดอทเน็ต ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง โรงเรียนครูเชียงราย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประกอบไปด้วยบุคคล ดังนี้

อ้างอิง
โรงเรียนบ้านนาไร่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *