วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา กสศ. 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา กสศ. 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา กสศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สำหรับสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ที่ดำเนินการบันทึกรายงานการจ่ายตามกำหนดระยะเวลา กสศ. ได้ดำเนินการเปิดระบบให้บันทึกข้อมูลย้อนหลัง สำหรับข้อมูลภาคเรียน 1/2565 และ 2/2565 สามารถดำเนินการจัดทำเอกสารบันทึกย้อนหลัง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 2565

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

สำหรับหน่วยกำกับติดตาม ในกรณีที่บางเขตพื้นที่ยังไม่ได้รายงานใน ปี 2564 ให้เข้ามาบันทึกรายงานก่อน จึงจะสามารถเข้ามารายงานในปี 2565 ได้

https://cct.thaieduforall.org/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-079-5475 กด 1 หรือ Line @cctthailand

เช็คผลการประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา กสศ. 2565ที่นี่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
อาลารัชแย้ม เมื่อ 20/08/2022 15:06

ขอทุนเพิ่ม