วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ 2565 จากกรมขนส่ง 20 ข้อ พร้อมเฉลย

20 ส.ค. 2022
763

ข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ 2565 จากกรมขนส่ง 20 ข้อ พร้อมเฉลย

สวัสดีครับ ครูเชียงรายวันนี้นำสิ่งดีๆมาฝากทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบใบขับขี่กันอีกแล้ว ซึ่งในวันนี้ที่บ้านของครูเชียงราย ได้ทำการทำแบบทดสอบใบขับขี่ออนไลน์ 2565 ดูก็เลยจำได้ว่ามีหลายคนขอมา ว่าแนวข้อสอบใบขับขี่นั้นมีอะไรบ้าง วันนี้ก็เลยได้รวบรวมข้อสอบเท่าที่จำได้มาฝากทุกท่านให้ได้นำไปทบทวน เพื่อทำการสอบใบขับขี่กันครับ

ข้อสอบจริงใบขับขี่ออนไลน์ 2565 จากกรมขนส่ง 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1.เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

ตอบ 15 วัน

2.ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดอย่างไร

ตอบ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุกี่ปี

ตอบ 2 ปี

4. ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุมีความผิดอย่างไร

ตอบ ปรับไม่เกินสองพันบาท

5. รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด

ตอบ ร้อยละ 1 ต่อเดือน

6. การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

ตอบ 15 วัน

7. การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

ตอบ 7 วัน

8. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้เท่าใด

ตอบ 3 เดือน

9. รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

ตอบ 7 ปี

10. การย้ายรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

ตอบ 15 วัน

11.รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

ตอบ 5 ปี

12. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 “รถ” หมายความว่า

ตอบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

13. ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ

ตอบ สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ

14. ผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรต้องไปติดต่อชำระค่าปรับภายในกี่วัน

ตอบ 7 วัน

15. รถเครื่องยนต์ดีเซลหากมีสัญญาณเตือนในระบบกรองดักน้ำ ท่านควรทำอย่างไร

ตอบ ถ่ายน้ำมันออกจากกรองดักน้ำ

16. ตัวเลขสองตัวหลัง 13 บนยางรถ บ่งบอกถึงอะไร

ตอบ ปี ค.ศ.ที่ผลิต

17. ตัวเลขสองตัวแรก 21 บนยางรถ บ่งบอกถึงอะไร

ตอบ สัปดาห์ของปีที่ผลิตยาง

18. การให้สัญญาณด้วยแขน โดยผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกตัวรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลาย ครั้ง.หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการอะไร

ตอบ จะลดความเร็วของรถ

19. การย้ายรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่เดือน หรือกี่วัน

ตอบ 15 วัน

20.ใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

ตอบ 15 วัน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]