วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

เตรียมพร้อมการประเมิน PISA 2022 ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล

18 ส.ค. 2022
644

เตรียมพร้อมการประเมิน PISA 2022

PISA คือ โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment) เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในการเตรียมเยาวชนให้มีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

Infographic เพื่อเตรียมพร้อมการประเมิน PISA 2022

📍 ผู้ที่สนใจเตรียมความพร้อมเพื่อทำความคุ้นเคยกับข้อสอบ และฝึกการทำข้อสอบบนคอมพิวเตอร์ สามารถศึกษาตัวอย่างข้อสอบได้ที่ https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/home. https://pisathailand.ipst.ac.th/infographics-pisa-2022/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]