วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศสอบ GAT PAT 2566 รับสมัครพฤศจิกายน สอบธันวาคม 2565

15 ส.ค. 2022
638

ประกาศสอบ GAT PAT 2566 รับสมัครพฤศจิกายน สอบธันวาคม 2565

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงเปลี่ยนระบบ TCAS ปี 2566 ด้วยการปรับรายวิชาสอบไม่ให้ซ้ำซ้อน และเนื้อหาการสอบวัดความรู้วิชาการ จะไม่เกินหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด

TCAS66 ปฏิทินสอบ สอบ GAT PAT 2566 และ A-LEVEL

โดยจะมีการปรับทดสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) และวิชาสามัญ จัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น TGAT/TPAT และ A-Level รวมถึงแยกการสอบออกเป็น 2 ช่วง เพื่อลดการกระจุกตัวของการสอบ

สำหรับ TGAT/TPAT จะรับสมัครเดือนพฤศจิกายน 2565 สอบเดือนธันวาคม 2565
และการสอบ A-Level จะสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สอบเดือนมีนาคม 2566

ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566

เปลี่ยน GAT เดิม เป็น TGAT : Thai General Aptitude Test
เปลี่ยน GAT เดิม เป็น TGAT : Thai General Aptitude Test

อ้างอิง
https://www.mytcas.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]