วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ประเมิน วpa ห้ามทำแฟ้ม จัดโต๊ะ จีบผ้า

13 ส.ค. 2022
805

ประเมิน วpa ห้ามทำแฟ้ม จัดโต๊ะ จีบผ้า

“เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน”

ชาญประดิษฐ์ กล่าว : กรรมการในโรงเรียนมีแค่ ผอ คนเดียว อีก 2 คนเป็นครูต่างโรงเรียน การประเมินให้สังเกตจากการสอน แล้วกรรมการอีก 2 คน จะมีเวลามาสังเกตไหม เพราะ

1. เขามีภาระงานรับผิดชอบที่ต้องทำทุกวัน เช่น งานสอน งานอื่นๆที่ ผอ รร เขามอบให้ทำ

2. การสังเกตการสอน คงมาได้อย่างมาก 1 ครั้งต่อภาคเรียน เพราะ การจะออกมาทุกสัปดาห์ ผอ รร นั้นคงยากที่จะอนุญาตให้มา

3. การประเมินไม่เน้นประเมินจากเอกสาร แฟ้มงาน แต่ครูจะเอาร่องรอยการทำงานสอนมาจากไหนหากไม่ดูจากเอกสารหลักฐาน อย่างน้อยๆครูก็ต้อง ทำแผน วิเคราะห์หลักสูตร ทำสื่อ และอื่นๆ อยู่ดี

ไม่มีวิธีการประเมินใดที่ดีที่สุด คนที่จะให้ใช้แบบนี้แบบนั้นล้วนแต่หยิบยกเอาข้อดีของแต่ละวิธีประเมินที่ตนอยากให้ทำมากล่าวอ้าง

โรงเรียนขนาดเล็ก ครู 3-8 คนไม่น่ายากในการประเมิน ส่วนโรงเรียนที่มีครูเป็นร้อย ผอ กับคณะกรรมการคงไม่ต้องทำอะไร เพราะต้องมานั่งดูการสอนครูทุก เป็นร้อยชั่วโมง

สุรวาท ทองบุ : ร่องรอยอยู่ที่ตัวเด็ก

อ้างอิง
https://www.facebook.com/surawat.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]