วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

ประกาศผลสอบ 38 ค.(2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 65 ล่าสุด

11 ส.ค. 2022
514

ประกาศผลสอบ 38 ค.(2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 65 ล่าสุด

ประกาศแล้ว ผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าสอบทุกท่าน สามารถตรวจดูผลคะแนนการสอบของตนเองได้

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศผลสอบ 38 ค.(2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 65 ล่าสุด

อ้างอิง
https://www.moe.go.th/
https://twitter.com/MOE360degree

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]