วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

วันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นครั้งแรก โดยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2486

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2486 ณ สวนอัมพร

ประวัติวันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2486 ณ สวนอัมพร แต่ด้วยประเทศไทยในขณะนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงจำเป็นต้องงดการจัดงานวันแม่ในปีต่อมา เมื่อสภาวะสงครามเงียบสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามรื้อฟื้นการจัดงานวันแม่ขึ้นมาอีกครั้ง และได้มีการเปลี่ยนกำหนดการจัดงานอยู่หลายคราว ซึ่งต่อมา วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุน จนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป

มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวัน แม่ของชาติ

ต่อมาถึง พ.ศ. 2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติ

1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน

2. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ

3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่

4. นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่

วัตถุประสงค์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม ให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด อันจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของโรงเรียน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการคัดเลือกแม่ดีเด่น การาจัดทำบัตรอวยพรวันแม่ การประกวดภาพวาดระบายสี การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเล่าเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์

อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/วันแม่

ดาวน์โหลดภาพวาดระบายสีวันแม่

รูปวาดระบายสีวันแม่
รูปวาดระบายสีวันแม่
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]