วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2566

เตรียมสอบ ก.พ. 65 เพื่อเข้าทำงานกับหน่วยงานราชการ

07 ส.ค. 2022
534

เตรียมสอบ ก.พ. 65 เพื่อเข้าทำงานราชการ

การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อให้สามารถทำงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ก.พ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นั่นเอง สำหรับผู้สนใจที่จะเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ต้องสมัครสอบคัดเลือกตามหลักสูตรที่กำหนด

– ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป : ด้านการคิดคำนวณ และด้านการให้เหตุผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( ป.ตรี ป.โท ต้องทำให้ 36 ข้อขึ้นไปถึงผ่าน)

– ทดสอบวิชาภาษาไทย : ด้านการเข้าใจภาษา ซึ่งจะทดสอบโดยการการอ่านและการทำความเข้าใจบทความ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา จำนวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน

– ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ : ทดสอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นจากการ ฟัง พูด อ่าน เขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน ข้อสอบแยกเป็นระดับวุฒิการศึกษา

เตรียมพร้อมเข้าสอบ ก.พ. 65 เพื่อเข้าทำงานกับหน่วยงานราชการ

1. ก่อนเข้าสนามสอบ ก.พ.65 ต้องแสดง

 • เอกสารแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 และเอกสารการรับวัคซีน (ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการของแต่ละสนามสอบ เรื่องสำคัญห้ามมองข้าม
 • ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่อยู๋ในสนามสอบ ภาค ก
 • หากมีอุณหภูมิ เกิน 37.5 องศา จะไม่สามารถเข้าสอบได้

2. ก่อนเข้าห้องสอบแสดง

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับรถ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง
 • เอกสารรับรองรายการ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

3. สิ่งของที่ห้าม! นำเข้าห้องสอบ ก.พ.

 • เครื่องมือสื่อสาร
 • เครื่องบันทึกภาพ
 • เครื่องบันทึกเสียง
 • เครื่องคิดเลข
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • นาฬิกาทุกชนิด
 • เอกสาร ตำรา หนังสือ
 • กระเป๋า

4. สิ่งของที่ต้องพกเข้าห้องสอบ

 • บัตรประจำตัวสอบ
 • บัตรแสดงตน
 • ดินสอ 2B หรือมากกว่า
 • ปากกา
 • ยางลบ

รายละเอียดการสอบ ก.พ.65 https://ocsc5.thaijobjob.com/

อ้างอิง
https://ocsc5.thaijobjob.com

ท่านใดอยากทราบคะแนนสอบ ก.พ.64 สามารถเข้าไปเช็คได้ที่นี่ https://ocsc10.thaijobjob.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]