วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

อัพโหลดรูป ก.พ. 65 พิมพ์บัตรประจำตัว สอบ ก.พ. 65 ที่นี่

06 ส.ค. 2022
1166

อัพโหลดรูป พิมพ์บัตรประจำตัว สอบ ก.พ. 65 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

อัปโหลดรูปถ่าย ก.พ.65 ต้องทำอะไรบ้าง เช็กที่นี่

กำหนดการอัปโหลดรูปถ่ายและการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 และวิธีการอัปโหลดรูปถ่าย

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้ง
1. กำหนดการอัปโหลดรูปถ่ายและการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

2. วิธีการอัปโหลดรูปถ่ายที่ถูกต้อง

รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ

หมายเหตุ: *หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้*

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://job2.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

อัพโหลดรูป ก.พ. 65 พิมพ์บัตรประจำตัว สอบ ก.พ. 65 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

ไทม์ไลน์การสอบ กพ 65 หรือสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

  • ชำระเงินค่าสมัครสอบ (ภายในเวลา 22.00 น.) วันที่ 21 มิ.ย. – 12 ก.ค.2565
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 15 ส.ค.2565
  • ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 18 ต.ค.2565
  • อัปเดตรูปถ่าย 18 ก.ค. – 16 พ.ย.2565
  • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 18 ต.ค.2565 จนถึงวันสอบ 
  • วันสอบ 20 พ.ย.2565
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 20 ม.ค.2566
  • พิมพ์หนังสือรับรองผลฯ 27 ม.ค.2566

ล่าสุด สำนักงาน ก.พ. เปิดให้อัปโหลดรูปถ่ายแล้ววันนี้ สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก (Paper&Pencil) ประจำปี 2565 สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 พ.ย. 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/ (คลิก)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]