วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

02 ส.ค. 2022
553

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. วันไหน

ทางสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ในหัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565” และหัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

จากนั้น สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ในหัวข้อย่อย “ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

*สามารถตรวจสอบขั้นตอนโดยละเอียดอีกครั้งได้ที่ https://bit.ly/3n76eiF

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น