วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์คำร้องขอย้ายครู 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่ 1  ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือวิชาเอกตามความจำเป็นของสถานศึกษา
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่ ๒  ลำดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติงาน
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่ ๓  ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่ ๔  สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่ ๕  เหตุผลการขอย้าย
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่ ๖  ความอาวุโสตามหลักราชการ
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่ ๗  ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย
ภาคผนวก
                – เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาย้ายฯ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่กำหนด  และควรมีตารางสอนหรือคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจำชั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์คำร้องขอย้ายครู 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

อ้างอิง
https://otepc.go.th/th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง