วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อสอบ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 2565

27 ก.ค. 2022
1275

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

ภาคเข้า ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 – 125

รายงานตัว เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และเข้าสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

ภาคบ่าย ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 126 – 250

รายงานตัว เวลา 12.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และเข้าสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.


วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565

ภาคเช้า ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 251 – 375

รายงานตัว เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตตุสิต กรุงเทพมหานคร และเข้าสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

ภาคบ่าย ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 376 – 500

รายงานตัว เวลา 12.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และเข้าสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (การเข้าสัมภาษณ์ตามลำดับเลขประจำตัวสอบ)

ประกาศรายชื่อสอบ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 2565

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดประกาศด้านล่าง

อ้างอิง
https://otepc.go.th/th/otepc06/news-otepc06/item/3993-2022-07-27-06-59-24.html

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น