วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ประกาศผลการสมัครสอบ ก.พ. 2565 วันไหน ? เช็คได้ที่นี่

25 ก.ค. 2022
748

ประกาศผลการสมัครสอบ ก.พ. 2565 วันไหน ? เช็คได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

http://ocsnews.chanwanich.com/ocscnews.pdf

ทางสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ในหัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565” และหัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

ประกาศผลการสมัครสอบ ก.พ.65
ประกาศผลการสมัครสอบ ก.พ.65

ทางสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ในหัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565” และหัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ”

จากนั้น สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ในหัวข้อย่อย “ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”

อ้างอิง
ประกาศผลการสมัครสอบ ก.พ. 2565

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]