วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ระเบียบการใส่ชุดปกติขาว 2565

ระเบียบการใส่ชุดปกติขาว เครื่องแบบเต็มยศ

ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือ
ผ้าเสิร์จสีดำ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางในหมายกำหนดการหรือหมายกำหนดนัดของราชการในพระราชพิธีหรือรัฐพิธีต่างๆ จะมีข้อความระบุการแต่งกายในแต่ละโอกาส เช่น ให้แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ หรือปกติขาว แล้วแต่กรณี ผู้แต่งกายต้องตรวจสอบหมายกำหนดการหรือข้อความที่ระบุกรแต่งกายในกำหนดหมายนัดของทางราชการให้ชัดเจน แล้วแต่งกายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้อง

อนึ่ง ในกรณีไว้ทุกข์ซึ่งมีหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการระบุให้แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ หรือปกติขาวไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งดำขนาดกว้างระหว่าง ๗ ถึง ๑๐ เซนติเมตร พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบนราชการ

ตัวอย่างเครื่องแบบพิธีการ การใส่ชุดปกติขาว ข้าราชการชาย

ตัวอย่างเครื่องแบบพิธีการ การใส่ชุดปกติขาว ข้าราชการหญิง

อ้างอิงเครดิตที่มา
https://www.thclpn.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]