วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

เชิญดาวน์โหลดข้อสอบวิทยาศาสตร์ 2565 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ 2565 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ 2565 ระดับชั้น ป.6

แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ 2565 ระดับชั้น ม.3

แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดข้อสอบวิทยาศาสตร์ 2565 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 พร้อมเฉลย ได้จากลิงก์ด้านล่าง

อ้างอิง
https://genius.ipst.ac.th/datatest_update/
https://pisathailand.ipst.ac.th/pisa/interactive-items/science-interactive-items/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]