วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

เช็คคุณสมบัติ สอบรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา 2565

21 ก.ค. 2022
1943

หลักเกณฑ์การสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
2. ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
2.1 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า รองผู้อำนวยการชำนาญการ
2.2 ตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่า หัวหน้ากลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.3 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์ การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
2.4 ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว16/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างอิง
https://www.youtube.com/c/kruthailand

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น