วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ระบบข้อสอบออนไลน์ pisa จาก สสวท. 2565

21 ก.ค. 2022
1413

ระบบข้อสอบออนไลน์ pisa จาก สสวท. 2565

สสวท. ได้ปรับปรุงระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ โดยเพิ่มโจทย์สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลกจากการสอบ PISA 2018 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล (2) เรื่องเล่าเพียงเรื่องเดียว (3) เสื้อผ้าตามหลักจริยธรรม (4) นักกีฬาโอลิมปิกผู้ลี้ภัย และ (5) นโยบายด้านภาษา ผู้ใช้งานสามารถเลือกทำโจทย์เหล่านี้ได้โดยคลิกที่ลิงก์

เมื่อทำการ Log in เพื่อเข้าใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ แล้วจะปรากฏเมนูดังรูป หากเคยมีการทำโจทย์ในระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ ด้วยบัญชีผู้ใช้นี้มาก่อน จะปรากฏรายการประวัติการทำโจทย์

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

โดยจะมีทางเลือกในการทำโจทย์สี่แบบได้แก่ 1.ทำโจทย์ ซึ่งจะเป็นการทำโจทย์แบบสุ่ม, 2.ทำโจทย์ – คณิตศาสตร์, 3.ทำโจทย์ – วิทยาศาสตร์ และ 4.ทำโจทย์ – การอ่าน
1. ทำโจทย์: เมื่อคลิกที่เมนูนี้จะปรากฏคำอธิบาย เมื่ออ่านคำอธิบายจบและพร้อมที่จะเริ่มทำโจทย์แล้ว ให้คลิก เริ่มทำโจทย์

2. ทำโจทย์ – คณิตศาสตร์: เมื่อคลิกเลือกเมนู จะปรากฏรายการของโจทย์คณิตศาสตร์ให้เลือกทำได้

3. ทำโจทย์ – วิทยาศาสตร์: เมื่อคลิกเลือกเมนู จะปรากฏรายการของโจทย์วิทยาศาสตร์ให้เลือกทำได้

4. ทำโจทย์ – การอ่าน: คลิกเลือกเมนู จะปรากฏรายการของโจทย์การอ่านให้เลือกทำได้

5. ระหว่างทำโจทย์จะมีเมนูให้เลือกใช้ดังต่อไปนี้

6. เมื่อทำโจทย์เสร็จจะมีรายการสรุปผลให้ทราบ โดยสามารถตรวจสอบคำตอบที่ได้ตอบไว้และสามารถดูคำอธิบายสำหรับโจทย์ที่ทำไปแต่ละข้อได้

อ้างอิง

โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]