สอวน. สอวน.

รวมลิงก์ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2565

ค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2565

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน

The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra​

รวมลิงก์ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2565

1ม.เชียงใหม่8 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565http://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index
2ม.นเรศวร1-31 กรกฎาคม 2565www.sci.nu.ac.th/posn_nu
3ม.ขอนแก่น1-15 กรกฎาคม 2565https://olympiad.kku.ac.th/
4ม.อุบลราชธานี15-30 มิถุนายน 2565https://olympic.ubu.ac.th
5ม.เทคโนโลยีสุรนารี1-31 กรกฎาคม 2565http://olympic.sut.ac.th
6ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย1-31 กรกฎาคม 2565http://posn.rajsima.ac.th
7ม.วลัยลักษณ์ (คณิตศาสตร์ เคมี
ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์)
15-31 กรกฎาคม 2565https://entry.wu.ac.th/olympic/
ม.วลัยลักษณ์ (คอมพิวเตอร์)15-31 กรกฎาคม 2565https://www.facebook.com/WOIPOSN
8ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่20 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565https://www.sci.psu.ac.th/news/2022/06/sci-academic-olympics-camp-2022/
9ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี13 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565http://posn.sat.psu.ac.th
10ม.ทักษิณ13 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565http://posn.sat.psu.ac.th
11ม.บูรพา15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565https://m.facebook.com/posn.buu/
12ม.ศิลปากร1-28 กรกฎาคม 2565olympic.sc.su.ac.th
13ม.เกษตรศาสตร์4 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/posn2565/
14มจพ.  
15ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (คณิตศาสตร์)20 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565https://www.bkkposn.com/
16ร.ร.สามเสนวิทยาลัย (คอมพิวเตอร์)20 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565https://www.bkkposn.com/
17ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)20 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565https://www.bkkposn.com/
18ร.ร.เทพศิรินทร์20 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565https://www.bkkposn.com/
19ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา20 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2565https://www.bkkposn.com/
20ร.ร.สามเสนวิทยาลัย (ดาราศาสตร์)1 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565https://samsenplanetarium.com/register/
21จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565https://www.facebook.com/groups/114676055209998/?multi_permalinks=7984141618263363&ref=share


มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2252 8916, 0 2218 5243 Fax 0 2252 8917

อ้างอิง https://www.posn.or.th/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *