วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลครูดีไม่มีอบายมุข 2565

ประกาศผลครูดีไม่มีอบายมุข 2565
ประกาศผลครูดีไม่มีอบายมุข 2565

ประกาศผลครูดีไม่มีอบายมุข

ครูดีไม่มีอบายมุข เพื่อช่วยให้พี่ๆน้องๆครู เข้าใจชัดเจน เป็นน้ำใจจากครูดีไม่มีอบายมุขรุ่น ๙ ช่วยทำคลิปให้ เรารอครูซื่อสัตย์ ปลอดอบายมุข กับการทำโปรเจคน่ารักๆที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน

“ถ้าครูปลอดจากอบายมุขแล้วจะสามารถทำหน้าที่ครูได้อย่างเต็มที่นักเรีรยนไหว้ได้อย่างสนิทใจเกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวครูเอง และนักเรียนทั้งในการเป็นแบบอย่างที่ดี และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน”

ประกาศผลครูดีไม่มีอบายมุข 2565
ประกาศผลครูดีไม่มีอบายมุข 2565

ดาวน์โหลดผลประกาศผลครูดีไม่มีอบายมุข 2565 จากลิงก์ด้านล่าง

บัญชีรายชื่อโล่ครูดีไม่มีอบายมุขปี๑๑ปีกศ.64

บัญชีรายชื่อเกียรติบัตรครูดีฯ64

ตรวจสอบผล / ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

อ้างอิง
https://ที่โรงเรียนคําพ่อสอน.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]