วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

การอ่านหนังสือเตรียมสอบ ต้องใช้สมองส่วนใด?

รู้ไหมว่า สมองเรามี 2 ซีก คือ ซีกซ้ายและขวา และที่สำคัญทำงานต่างกันด้วย เรามาทำความรู้จักกับชิ้นส่วนสำคัญของร่างกายเรากันนะครับ

การอ่านหนังสือเตรียมสอบต้องใช้สมองส่วนใด…

สมองของคนจะมีน้ำหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม หรือ 3 ปอนด์ บรรจุอยู่ภายในกะโหลกศีรษะ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้สมองได้รับ ้การกระทบกระเทือนได้ง่าย ในสมองจะประกอบด้วยเซลล์ประสาทจำนวนมากกว่าร้อยละ 90 ของเซลล์ประสาททั้งหมดในร่างกาย โดยเป็นเซลล์ประสานงานเป็นส่วนใหญ่ เซลล์เหล่านี้ต้องการออกซิเจนและกลูโคสถึงร้อยละ 2 ของน้ำหนักตัว ความต้องการ – ออกซิเจนร้อยละ 20 ของออกซิเจนที่ร่างกายต้องการใช้

สมองของคนและสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูงมีส่วนนอกเป็นเนื้อสีเทา ( gray matter ) ส่วนนี้มีตัวเซลล์ประสาทและออกซอน ที่ไม่มีเยื่อไมอีลิน แต่ส่วนในของสมองหลายแห่งมีเนื้อสีขาว ( white matter ) เนื่องจากมีใยประสาทที่มีเยื่อไมอีลินซึ่งมีสารพวก ลิพิดเป็นองค์ประกอบจึงเป็นสีขาว

สมองของคนนับว่ามีพัฒนาการสูงที่สุด โดยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว และมีการเพิ่มรอยหยักบนสมองมากกว่าสัตว์อื่นๆคนจึงมีความสามารถในการเรียนรู้สูงกว่าสัตว์อื่นๆ

สมองของคนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สมองส่วนหน้า – สมองส่วนกลาง และ สมองส่วนหลัง

ความฉลาดขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้

1. การมีรอยหยักบนสมอง

2. อัตราส่วนของน้ำหนักสมองต่อน้ำหนักตัว

3. การเรียนรู้และประสบการณ์การฝึกฝน

4. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

5. อาหารและออกซิเจนที่มาเลี้ยงสมองสมองซีกซ้าย สมองซีกขวา

สมองของคนเราทำหน้าที่แตกต่างกันระหว่างซีกขวา กับซีกซ้าย และสมองซีกที่มนุษย์ต่าง จากสัตว์ก็คือการมีสมองซีก ซ้าย ที่คิดแบบมีเหตุมีผล วิเคราะห์ คำนวณ และคิดในแบบที่สลับซับซ้อน การเขียนแผนที่ความคิด จะเป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่าง ซีกซ้าย กับซีกขวา เรียกว่า แผนที่ความคิด ช่วยให้เราใช้สมองได้คุ้มค่า นั่นเอง โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา ที่ต้องจำเนื้อหาบทเรียนไว้สอบ Mind Map จะช่วยให้เราจดจำได้อย่างดี ด้วยสมองซีกขวา และมีเหตุมีผลในการอธิบาย เรื่องราวต่างๆ ด้วยสมองซีกซ้าย

อ้างอิง​ https://www.facebook.com/tkparkclub

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]