วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. 65 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลย

09 ก.ค. 2022
1484

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. 65 ไฟล์ PDF พร้อมเฉลยนี้ นำมาแบ่งปันเพื่อให้กับผู้ที่สมัครงานราชการ หน่วยงานรัฐต่างๆ ที่ต้องการสอบ และทบทวนความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ โดยมาตรฐานการสอบ เกณฑ์กำหนดไว้ว่าต้องมีคะแนน ก.พ. ภาค ก ที่ผ่าน ซึ่งส่วนมากคนมักจะพลาดทำคะแนนได้น้อยในส่วนข้อสอบก.พ. ภาษาอังกฤษ ทำให้พลาดโอกาสงานไปอย่างน่าเสียดาย โดยเฉพาะในปัจจุบัน การสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษนั้น จะไม่เปิดให้มีการสอบซ่อมอีก หมายความว่า มีโอกาสรอบเดียว ถ้าวิชาภาษาอังกฤษไม่ผ่าน เราก็จะไม่ผ่านการสอบภาค ก. ในปีนั้นด้วยเช่นกัน

อย่าลืมทบทวนภาษาอังกฤษกันนะครับ ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบจากลิงก์ด้านล่างเลยครับ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

Instruction : Select the most appropriate choice for each item. (ข้อ 1-5)

Interviewer : Good afternoon, please have a seat.

Interviewee : (1)……………….. .

Interviewer : How are you doing?

Interviewee : I’m fine, thank you.

Interviewer : (2)……………………?

Interviewee : No, sir, I had no trouble at all.

Interviewer : Could you tell me a little about your (3)………………?

Interviewee : I graduated from UCLA in 1995, with a Bachelor’s degree in Journalism.

Interviewer : Any post-graduate degrees?

Interviewee : Yes, I enrolled in NYU’s master program for journalism and (4)………….. .

Interviewer : How about your (5)…………….. ?

Interviewee : After I left NYU, I worked for a year at the Cincinnati Daily.

คำแปล

ผู้สัมภาษณ์ : สวัสดีตอนบ่าย, เชิญนั่งค่ะ

ผู้ถูกสัมภาษณ์ : (1) ขอบคุณค่ะ

ผู้สัมภาษณ์ : คุณสบายดีไหม?

ผู้ถูกสัมภาษณ์ : ฉันสบายดี, ขอบคุณค่ะ

ผู้สัมภาษณ์ : (2) คุณมีปัญหาในการหาเราหรือเปล่า?

ผู้ถูกสัมภาษณ์ : ไม่ค่ะ, ฉันไม่มีปัญหา

ผู้สัมภาษณ์ : คุณช่วยบอกฉันเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับ (3) ประวัติการศึกษาของคุณ?

ผู้ถูกสัมภาษณ์ : ผมจบการศึกษาจากยูซีแอลในปี 1995 ระดับปริญญาตรีในสาขาวารสารศาสตร์

ผู้สัมภาษณ์ : แล้วในระดับปริญญาโทละ ?

ผู้ถูกสัมภาษณ์ : ใช่ ฉันเข้าเรียนในระดับปริญญาโทที่ NYU ในวารสารศาสตร์และ(4) ได้รับปริญญา

เรียบร้อยแล้ว

ผู้สัมภาษณ์ : แล้ว (5) ประสบการณ์ในการทำงานของคุณละ?

1. (1) ………………. .

1. Yes, please 2, Thank you

3. With pleasure 4. Sit down, please


เฉลย ข้อ 2 เหตุผล เพราะประโยคด้านบนของข้อนี้มีคำว่า have a seat(เชิญนั่ง)

ดังนั้นจึงตอบ Thank you (ขอบคุณ)

2. (2)……………………..?

1. What is the problems at your office 2. Did you like the office you

worked

3. Was there any problems at the office 4. Did you have any trouble

finding US

เฉลยข้อ 4 เหตุผล เพราะมีคำว่า trouble (มีปัญหา หรือรบกวน) ดังนั้นจึงตอบ 4

เพราะมีตัวเลือกเดียวที่มีคำว่า trouble (มีปัญหา หรือ รบกวน)

ดังนั้นจึงตอบ 4 เพราะมีตัวเลือกเดียวที่มีคำว่า trouble

3. (3)………………. ?

1. hobbies 2. private life

3. previous experience 4. educational background

เฉลยข้อ 4 เหตุผล เพราะคำตอบมีคำว่า (U ย่อมาจาก University = มหาวิทยาลัย) และ

Bachelor’s degree (ปริญญาตรี) ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกที่มีคำว่า

educational (ที่เกี่ยวกับการศึกษา)

4. (4)………………………..

1. didn’t finish 2. dropped out in 1998

3. earned a degree 4. took a break

เฉลยข้อ 3 เหตุผล ผู้สัมภาษณ์ถามเกี่ยวกับ graduated degree และผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบ

enrolled in NYN’s master program ดังนั้นจึงตอบ earned a degree

(ได้รับปริญญาเรียบร้อยแล้ว)

5. (5)………………….?

1. previous job 2. post education

3. work experience 4. other qualifications

เฉลยข้อ 3 เหตุผล ในคำตอบมีคำว่า worked (ได้ทำงาน) ดังนั้นคำถามต้องเป็น work

experience (ประสบการณ์การทำงาน)

Instruction: Fill in the blank

6. The Prime Minister will be leaving today to……………the Asia-Europe Meeting.

1. visit 2. enter 3. attend 4. report

เฉลยข้อ 3 เหตุผล ในโจทย์มีคำว่า Meeting (การประชุม) ดังนั้นจึงตอบ attend (เข้าร่วม)

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบจากลิงก์ด้านล่างเลยครับ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]