27-กรกฎาคม-2565 27-กรกฎาคม-2565

กำหนดการสอบ ก.พ. ภาค ก ปี2565 ของสำนักงาน ก.พ.

กำหนดการสอบ ก.พ. ภาค ก ปี2565 ของสำนักงาน ก.พ. ครั้งที่ 2 23 -27 กรกฎาคม 2565 e – Exam (105,174 ที่นั่งสอบ)

ทางสำนักงาน ก.พ. ได้มีการออกกำหนดการสอบ ประจำปี 2565 เริ่มสอบรอบแรกตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม และในรอบที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2565

สำหรับการสอบ ก.พ. 65 ในรอบแรก จะเริ่มสอบตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ใช้เวลาในการสอบทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง วิชาที่สอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปได้แก่

 1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 2. วิชาภาษาอังกฤษ
 3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

วุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ (แบบ e-Exam) รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ในส่วนของสถานที่สอบ ทางสำนักงาน ก.พ. ได้แบ่งสนมสอบในวันแรกมีทั้งสิ้น 19 สนามสอบ ตามหมายเลขประจำตัวผู้สอบ

 • สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

650140210001 – 650140210009 / 650130210001 – 650130210106

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

650240210001 – 650240210041 / 650230210001 – 650230210439

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

650340210001 – 650340210077 / 650330210001 – 650330210953

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

650440210001 – 650440210076 / 650430210001 – 650430210808

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

650540210001 – 650540210022 / 650530210001 – 650530210387

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

650740210001 – 650740210062 / 650730210001 – 650730210613

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

650840210001 – 650840210027 / 650830210001 – 650830210664

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

650940210001 – 650940210025 / 650930210001 – 650930210508

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

651040210001 – 651040210008 / 651030210001 – 651030210492

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

651140210001 – 651140210025 / 651130210001 – 651130210575

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

651240210001 – 651240210017 / 651230210001 – 651230210483

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

651340210001 – 651340210016 / 651330210001 – 651330210334

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

651440210001 – 651440210017 / 651430210001 – 651430210383

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

651540210001 – 651540210015 / 651530210001 – 651530210407

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

651640210001 – 651640210042 / 651630210001 – 651630211058

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

651740210001 – 651740210012 / 651730210001 – 651730210488

 • มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

651840210001 – 651840210023 / 651830210001 – 651830210677

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

651940210001 – 651940210008 / 651930210001 – 651930210342

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *