วันพุธ, 5 ตุลาคม 2565

การติดเครื่องหมายชุดกากีข้าราชการ

สุภาพบุรุษเครื่องแบบสีกากีคอพับ
เสื้อคอพับแขนยาวสีกากี หรือแขนสั้น
กางเกงขายาวสีกากี ไม่พับปลายขา

เข็มขัด
สำหรับข้าราชการ ทำด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีรูปครุทดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทองและสำหรับลูกจ้างประจำ ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือด้ายถักสีดำ หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีรูปครุฑดุนนุนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด

รองเท้า
ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หนังหรือวัตถุเทียมหนัง สีดำ ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า

เครื่องหมาย
แสดงสังกัด ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัด…. ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่ประดับอินทรธนูอ่อนสีเดียวกับเสื้อ

ป้ายชื่อและตำแหน่ง
ข้าราชการ ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดำ แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน หรือชื่อตำแหน่งในสายงาน ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป้าบนขวา
ลูกจ้างประจำ ให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่งด้วย ตัวหนังสือสีขาวบนป้ายชื่อพื้นสีดำติดที่อกเสื้อเบื้องบนด้านขวา

แพรแถบ
ประดับแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย


สุภาพสตรีเครื่องแบบสีกากีคอพับ
เสื้อคอพับแขนยาวสีกากี หรือแขนสั้น
กระโปรงยาวปิดเข่าสีกากี/กางเกงขายาวสีกากีขาตรง ไม่มีลวดลาย ไม่พับปลายขา

เข็มขัด
ข้าราชการ ทำด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าทางนอนมีรูปครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำหรับสอดรู ปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทอง
ลูกจ้างประจำ ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือด้ายถักสีดำ หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีรูปครุฑดุนนุนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด

รองเท้า
ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น หนังหรือวัตถุเทียมหนัง สีดำแบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร

เครื่องหมาย
เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัด… ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่ประดับอินทรธนูอ่อนสีเดียวกับเสื้อ

ป้ายชื่อและตำแหน่ง
ข้าราชการ ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดำ แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน หรือ
ชื่อตำแหน่งในสายงาน ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา
ลูกจ้างประจำ ให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่งด้วยตัวหนังสือสีขาวบนป้ายชื่อพื้นสีดำ
ติดที่อกเสื้อเบื้องบนด้านขวา

แพรแถบ
ประดับแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้าย

อ้างอิง
https://personnel.korat2.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]