วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

ก.กลาง มีมติอนุมัติให้ท้องถิ่น เปิดสอบแข่งขันข้าราชการ รอบใหม่ 2565

03 ก.ค. 2022
1198

ปี 2565 ท้องถิ่น มีมติอนุมัติ ให้เปิดสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น รอบใหม่ 24 ตำแหน่ง

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/watch/live

บัญชีเปิดสอบ มี 24 ตำแหน่งด้วยกัน โดยแยกเป็นประเภท คือ 
ประเภททั่วไป

 • ใช้คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ก็จะมีตำแหน่งอะไรบ้าง ดังนี้ครับ
  1) เจ้าพนักงานเกษตร
  2) เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
  3) เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  4) เจ้าพนักงานสัตวแพทย์
  5) เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
  6) เจ้าพนักงานนายช่างเขียนแบบ
  7) เจ้าพนักงานนายช่างผังเมือง
  8) เจ้าพนักงานนายช่างโยธา

 • สายวิชาการ ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี มี 3 ตำแหน่ง ที่ร้องขอให้ส่วนกลางเปิดสอบ
  1) นายสัตวแพทย์
  2) วิศวกรโยธา
 • ตำแหน่งสายงานครู เป็นกลุ่มวิชา ดังนี้
  1) กลุ่มวิชาวัดผลประเมินผล
  2) กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
  3) กลุ่มวิชาคหกรรม
  4) กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
  5) กลุ่มวิชานาฏศิลป์
  6) กลุ่มวิชาดนตรีไทย
  7) กลุ่มวิชาดนตรีสากล
  8) กลุ่มวิชาประถมศึกษา
  9) กลุ่มวิชาภาษาจีน
  10) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
  11) กลุ่มวิชาครูผู้ดูแลเด็ก

มีมติอนุมัติให้ท้องถิ่น เปิดสอบแข่งขันข้าราชการ รอบใหม่ 2565

ตำแหน่งที่จะเปิดสอบ 24 ตำแหน่ง ก.กลาง ได้มีมติแล้ว จะมีตำแหน่งเพิ่มหรือไม่ ถ้าจะมีก็คือ ท้องถิ่นร้องขอมาตำแหน่งอื่น ๆ เพราะหากฝ่ายเลขาสำรวจฯ นอกจาก 24 ตำแหน่งนี้แล้ว ท้องถิ่นเปิดกรอบอัตรากำลังขึ้นมาใหม่ ที่ไม่มีบัญชีแล้วมีตำแหน่งอื่น หรือไม่ จะได้ประกาศไปพร้อมกัน หรือมีบัญชีไหนที่กำลังจะหมดหรือไม่ ถ้าหมดภายในเดือน 2 เดือนนี้ ก็ให้ประกาศเพิ่มเติมในตำแหน่งที่จะเปิดสอบได้หรือไม่ เดี๋ยวต้องประชุม คณะกรรมการ กสถ.กัน

ดังนั้นเป็นข่าวดี ของลูกจ้าง และคนจบปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือจบทางครูมา ก็จะเปิดสอบ ใน 24 ตำแหน่ง ส่วนจะเปิดวันไหน เวลาใด รอประชุม คณะกรรมการ กสถ.เสร็จ จะนำมาเรียนให้ทราบในลำดับถัดไป

ชมคลิปย้อนหลังคลิกที่นี่ https://fb.watch/d_lNsc_NbV/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น