วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

คลังแสงไฟล์ วPA ดาวน์โหลดฟรีได้จาก Google Drive ที่นี่เลย

เอกสารข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

จากข้อมูลของ ก.ค.ศ. มี 2 คำที่ปรากฏ ได้แก่ “Peformance Agreement” และ “Performance Appraisal” ซึ่งหากจะหาความหมายตรงคำ ได้แก่ Performan แปลว่า สมรรถนะ, สมรรถภาพ การกระทำ, พฤติกรรม

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (Performance Agreement) มาอย่างกว้างขวางแล้ว และในการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็ปรากฏว่า สำนักงาน กค.ศ. ได้เคย  มีหลักกณฑ์และวิธีการนี้ประกาศใช้ (แต่ยังไม่ได้ใช้) คือ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษวิทยฐนะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในพัฒนางาน (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558) และนิยามศัพท์สำคัญเกี่ยวเนื่องกับ คำว่า “ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)” ดังต่อไปนี้

คลังแสง Google Drive ข้อมูลเกี่ยวกับ PA อัพเดทใหม่ล่าสุด เยอะมาก ดาวน์โหลดไฟล์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (Performance Agreement) จากลิ้งก์ด้านล่าง

อ้างอิง
https://www.การศึกษาไทย.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]