วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

ระบบ eServices ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล สปสช.

27 มิ.ย. 2022
323

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ได้โพสต์ข้อความว่า “บัตรทอง” หรือ “สิทธิสปสช.” คือสิทธิรักษาพยาบาล ให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้  ยกเว้นว่าจะมีสิทธิรักษากับประกันสังคม และสิทธิบัตรข้าราชการอื่นๆ

ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีช่องทางการตรวจสอบสิทธิ (เช็คสิทธิรักษาพยาบาล) ของตนเองได้ง่ายๆ 

ตรวจสอบสิทธิผ่าน ไลน์ สปสช. หรือ คลิก https://eservices.nhso.go.th เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิ

อ้างอิง

https://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]