วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 38 ค. (2)

สมัครสอบกระทรวงศึกษาธิการ 2565
สมัครสอบกระทรวงศึกษาธิการ 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]