วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 38 ค (2)

24 มิ.ย. 2022
1007

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 38 ค.(2) การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565

14 มิถุนายน 2565 / นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าจากการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 208 อัตรา สมัคร 27 พ.ค.-10 มิ.ย. 65 ….. รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook

38 ค. (2) ต่างจากข้าราชการพลเรือนสามัญอย่างไร ทำไมไม่ต้องสอบภาค ก. ของ ก.พ.

สป.ศธ. ประกาศรับสมัครสอบฯ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ. สป.

  1. เป็นผู้ดำเนินการสอบทั้ง 3 ภาค หรือ
  2. เป็นผู้ดำเนินการสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครจากผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.

ซึ่ง สป.ศธ. ใช้ตามข้อ 1.

หากสมัครสอบมากกว่า 1 ตำแหน่ง จะถูกสละสิทธิ์หรือไม่

ระบบการรับสมัคร จะเก็บข้อมูลจากเลขประจำตัวประชาชน  ไม่ว่าผู้สมัครจะสมัครสอบตำแหน่งใด (ทั้ง 9 ตำแหน่ง) จะสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ระบบจะไม่ให้สมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง

หน่วยงานใดเป็นผู้จัดสอบ ออกข้อสอบ สอบที่ไหน เมื่อไร

สป.ศธ. เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ โดยให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้บริหารจัดการดำเนินการการสอบ รวมทั้งการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ เนื่องจากมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก ประมาณ 120,048 ราย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงกำหนดสนามสอบตาม (ร่าง) (กรุณาตรวจสอบประกาศ และกำหนดการสอบ อย่างเป็นทางการอีกครั้ง)

กำหนดสอบ ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และวันสอบภายในวันที่ 25 มิ.ย. 65

อ้างอิง
https://www.moe.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]