วันอาทิตย์, 4 ธันวาคม 2565

สมัครสอบ ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก 65 จำนวน 500,000 ที่นั่ง

17 มิ.ย. 2022
875

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ปี2565 จำนวน 500,000 ที่นั่ง สมัครที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper&Pencil)

โดยเปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 500,000 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 11 ก.ค. 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

ประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th

ทั้งนี้ ท่านสามารถ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper&Pencil)ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 16.30 น. (ก่อนวันรับสมัครสอบ 1 วัน)

อ้างอิง https://www.facebook.com/GorPorOpenDurian/

ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]