วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

แนวข้อสอบ ก.พ. 65 อุปมาอุปไมย พร้อมเฉลย

03 มิ.ย. 2022
2800

แนวข้อสอบ ก.พ. 65 ภาค ก. อุปมาอุปไมย พร้อมเฉลย

บทที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
แนวข้อสอบ อนุกรม
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ สถิติข้อมูล
แนวข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
แนวข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ

บทที่ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย
แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์
แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

บทที่ 3 การใช้ภาษา
การเขียนประโยค
การเติมคำในช่องว่าง
การเรียงลำดับ

บทที่ 4 ความเข้าใจภาษา
การอ่านบทความสั้น
การอ่านบทความยาว

บทที่ 5 รวมแนวข้อสอบ : วิชาภาษาไทย (200 ข้อ)
การจัดประเภทแบบเข้าพวก/แบบไม่เข้าพวก
การเรียงลำดับ/คำตรงข้าม/คำสัมพันธ์/การสรุปความ/การสะกดคำ/การอ่านคำ
ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ/คำราชาศัพท์

แนวข้อสอบ ก.พ. 65 ภาค ก. อุปมาอุปไมย พร้อมเฉลย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 5]