วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลดตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน และตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 5 บท

01 มิ.ย. 2022
2320

วิจัยในชั้นเรียน ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 5 บท และอีกมากมาย

วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง  ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ/สโคป (High/Scope) ที่มีต่อ ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมทักษะทางสมอง EF (Executive Function) ของชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดเพิ่มเติมอีกหลายไฟล์คลิกที่ลิ้งก์ด้านล่าง
http://satit.bru.ac.th/research/

อ้างอิง
http://satit.bru.ac.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]