ถาม-ตอบ การสมัครสอบ ก.พ. 65 ภาค ก. แบบระบบอีเล็กทรอนิกส์ e-Exam

การสมัครสอบ ก.พ. 65 สารพันปัญหา (ถาม-ตอบ) การสมัครสอบภาค ก. แบบระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565

ข้อ 1 ถาม สมัครสอบภาค ก. แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565 แล้ว สามารถสมัครสอบ
ภาค ก. แบบกระดาษ (Paper & Pencil) ประจำปี 2565 ได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่สามารถสมัครสอบภาค ก. แบบกระดาษ (Paper & Pencil) ประจำปี 2565 ได้ (ต้องเลือกการสอบเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง)

ข้อ 2 ถาม คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประสงค์สมัครสอบมีอะไรบ้าง ?

ตอบ :
1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
2. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือ ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิที่สมัครสอบของสำนักงาน ก.พ.

ข้อ 3 ถาม การสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์มี 10 รอบสอบ ใน 19 ศูนย์สอบสามารถเลือกสมัครสอบได้กี่รอบสอบ
กี่ศูนย์สอบ?

ตอบ : สามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบ เท่านั้น เมื่อเลือกและยืนยันการสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้

ข้อ 4 ถาม ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้จะทำอย่างไร ?

ตอบ : หากระบบไม่ขึ้นให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แสดงว่าท่านอาจจะสมัครไม่ได้ให้ท่านตรวจสอบโดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะของผู้สมัครสอบ”

ข้อ 5 ถาม สมัครสอบแล้ว ต้องการแก้ไขรอบสอบ ระดับวุฒิที่ใช้สมัคร หรือศูนย์สอบ ได้หรือไม่ ?

ตอบ : แก้ไขไม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ

ข้อ 6 ถาม สมัคสอบแล้ว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้
ระบบขึ้นข้อความ “ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ” จะทำอย่างไร ?

ตอบ : ตรวจสอบดูว่าถึงกำหนดวันประกาศรายชื่อหรือไม่ ถ้าถึงกำหนดแล้วให้ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบอีกครั้งหนึ่ง

ข้อ 7 ถาม หากกรอก ชื่อ – นามสกุล หรือข้อมูลอื่น ๆ ผิด เช่น วัน เดือน ปีเกิด สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยสะสม หรือที่อยู่ จะแก้ไขอย่างไร ?

ตอบ : ผู้ที่กรอกชื่อ – นามสกุล หรือข้อมูลอื่น ๆ ในใบสมัครผิดพลาด ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่สามารถเข้าสอบได้ เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. จะยึดเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก ที่ตรงตามใบสมัครเป็นหลัก

ข้อ 8 ถาม หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัรสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข แต่ในวันสอบข้อเขียนจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนด้วย

อ้างอิง
https://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/home
https://ocsnews.chanwanich.com/ocscnews/Q&A_Enroll.pdf

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *