วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

แนวข้อสอบ ก.พ. 65 พร้อมเฉลย จากสำนักงาน ก.พ. โดยตรง

31 พ.ค. 2022
1750

แนะนำแนวข้อสอบ ก.พ. 65 ครบทุกวิชา ปรับหลักสูตรใหม่ วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

Link เข้าทำแบบทดสอบ ก.พ. 65
https://bit.ly/3lvDNKr

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 4]