วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

มาตรการการเข้าสถานที่สอบ ก.พ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 64

27 พ.ค. 2022
335

มาตรการการเข้าสถานที่สอบ ก.พ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 64

มาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 64 รอบสอบวันที่ 29 พ.ค. 65 ผู้สอบต้องยื่นเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่มีผลเป็นลบ

ศูนย์สอบเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19
กทม. และนนทบุรี / พระนครศรีอยุธยา / ราชบุรี / เชียงใหม่ / พิษณุโลก / ขอนแก่น / นครราชสีมา / สุราษฎร์ธานี / สงขลาATK หรือ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ ซี่งรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข
ชลบุรีATK หรือ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนสอบ ซี่งรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข
อุบลราชธานีATK ที่มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนสอบ ซึ่งรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขหรือRT-PCR ที่มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบซี่งรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข

ผู้สอบวันที่ 29 พ.ค. 65 จะอัปโหลดรูปถ่ายได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 พ.ค. 65 และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จนถึงวันสอบ

มาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 64 รอบสอบวันที่ 29 พ.ค. 65 ผู้สอบต้องยื่นเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่มีผลเป็นลบ

อ้างอิง
https://ocsc9.thaijobjob.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]