วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

สอบ ก.พ. e-Exam ปี 2565 คืออะไร ?

23 พ.ค. 2022
1592

สอบ ก.พ. e-Exam ปี 2565 คืออะไร มาดูกันเลย

การสอบ ก.พ. e-Exam ก็คือการสอบ ก.พ. รูปแบบหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากปกติตรงที่ “การสอบ ก.พ. e-Exam จะสอบเป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์” โดยเป็นการให้ผู้สอบสอบกับคอมพิวเตอร์ไม่ต้องมานั่งฝนคำตอบลงกระดาษคำตอบ อ่านโจทย์จากคอมพิวเตอร์ และตอบคำถามผ่านคอมพิวเตอร์นั่นเอง

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam)

เงื่อนไข** การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil (สำหรับวันรับสมัครสอบ Paper&Pencil จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) ดังนั้น ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการสมัครสอบ

การสอบภาค ก แบบ e-Exam เปิดรับสมัครสอบในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท จำนวน 19 ศูนย์สอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 105,174 ที่นั่งสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์
https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม (กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 1 มิถุนายน 2565) (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

*กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่: https://job3.ocsc.go.th

ทั้งนี้ ท่านสามารถ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนการสมัครสอบภาค ก ปี 65 แบบ e-Exam ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ทาง: https://job3.ocsc.go.th
(การกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ใช่การสมัครสอบ)

อ้างอิง
https://www.ocsc.go.th/node/7890

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]