วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

เปิดรับสมัครสอบ กพ 65 ความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

15 พ.ค. 2022
441

“กพ 65” สมัครสอบ อัปเดตล่าสุดรอบสอบ-ที่นั่งคงเหลือ หมดเขตเมื่อไหร่ เช็กเลย

“ก.พ.65” สำนักงาน ก.พ. อัปเดตล่าสุด รอบสอบ-ที่นั่งคงเหลือ หลังเปิดรับ “สมัครสอบ กพ 65” เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565 (e-Exam) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

ก.พ.65” สำนักงาน ก.พ. อัปเดตล่าสุด รอบสอบ-ที่นั่งคงเหลือ หลังเปิดรับ “สมัครสอบ กพ 65” เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565 (e-Exam) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

การสอบ “ก.พ.65” ผู้สนใจ “สมัครสอบ กพ 65” สามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th (คลิกที่นี่) หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565” ตั้วแต่วันนี้ไปจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

โดยเงื่อนไข การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil (สำหรับวันรับสมัครสอบ Paper&Pencil จะประกาศให้ทราบอีกครั้งเร็วๆนี้ต่อไป) 

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือ ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิที่สมัครสอบของสำนักงาน ก.พ.

การสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์มี 10 รอบสอบใน 19 ศูนย์สอบ ผู้สมัครสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น เมื่อเลือกและยืนยันการสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

อ้างอิง
https://www.ocsc.go.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]