วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ประกาศการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ปี 2565 สพฐ.

13 พ.ค. 2022
726

หนังสือประกาศ การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ปี 2565 สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2730 , ว 2731 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

หนังสือประกาศ การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ปี 2565 สพฐ. ด่วนที่สุด

โดยมีกำหนดการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

ประกาศตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

หนังสือ เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอบคุณเนื้อหาจาก 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]