วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ประกาศผลสอบนักเรียนเตรียมทหาร 2565

11 พ.ค. 2022
613

ประกาศผลสอบภาควิชาการ(ข้อเขียน) ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2565

*** เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อ ขอให้ท่านตรวจดูหมายเลขประจำตัวสอบของท่านก่อนว่าอยู่ในช่วงใดแล้วจึงดำเนินการตรวจสอบในช่วงที่กำหนดไว้

การประกาศผลสอบภาควิชาการ(ข้อเขียน) แยกเป็น 2 ส่วนคือผลสอบเหล่า ทร. และผลสอบเหล่า ตรน.

สำหรับผู้สมัครสอบทั้ง 2 เหล่า ให้ตรวจผลสอบทั้งเหล่า ทร. และเหล่า ตรน.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]