วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

รวมข้อสอบวิชาสามัญ (A-Level) ปี 2555-2564 ทุกวิชา

10 พ.ค. 2022
3184

รวมไฟล์ข้อสอบวิชาสามัญ (A-Level) ปี 2555-2564 อังกฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย สังคม

สังคม https://drive.google.com/

ภาษาไทย ​https://drive.google.com

อังกฤษ https://drive.google.com

คณิต1 https://drive.google.com
เฉลยคณิต1 https://drive.google.com

เคมี https://drive.google.com

ฟิสิกส์​ https://drive.google.com

วิชาสามัญ คืออะไร

วิชาสามัญ คือข้อสอบกลางที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป แต่ตอนนี้ลดการสอบซ้ำซ้อน โดย วิชาสามัญ จะสอบแค่ 7 วิชาหลัก จะไม่มีการสอบ คณิตศาสตร์ 1 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป หากคณะ/สาขาใดใช้ 2 วิชานี้ ให้ใช้คะแนนจาก คณิตศาสตร์ O-NET และวิทยาศาสตร์ O-NET แทน วิชาสามัญจะเปิดรับสมัครสอบทุกปีในช่วงเดือนธันวาคม 

A Level คืออะไร

GCE A Level หรือ General Certificate of Education Advanced Level คือ หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของอังกฤษ ซึ่งเริ่มเรียนหลังจากจบการศึกษาในระดับ IGCSE หากน้อง ๆ ได้เรียนและทำการสอบ A Level แล้ว จะทำให้ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ในไทยครับ

ปกติแล้วการเรียน A Level จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี ในช่วง Year 12 (ม.5) ถึง Year 13 (ม.6) หรือช่วงอายุ 16 ถึง 19 ปีนั่นเอง และจะเลือกเรียนเพียงไม่กี่วิชา (ประมาณ 3-4 วิชา) เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแต่ละวิชาได้อย่างลึกซึ้ง

อ้างอิง
https://www.niets.or.th/th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]