วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

รวมข้อสอบ O-NET 64 พร้อมเฉลย จัดเต็มจาก สทศ.

10 พ.ค. 2022
1068

รวมข้อสอบ และเฉลย O-NET 64 สำหรับนักเรียน และผู้สนใจ

รวมข้อสอบ และเฉลย O-NET 64 สำหรับนักเรียน น้องๆ ที่สนใจฝึกซ้อม ทำบ่อยๆ ทำให้คล่องเอาไว้เตรียมสอบ ลุยเลยใช้เวลาให้คุ้มค่า สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

ภาษาไทย https://tinyurl.com/2p898khv

ภาษาอังกฤษ https://tinyurl.com/msm5vekb

วิทย์ https://tinyurl.com/yckkecu5

คณิต https://tinyurl.com/2t88ychf

สังคม https://tinyurl.com/bkjmx52p

รวมข้อสอบ และเฉลย O-NET 64 วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้น ม.3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้น ม.6 สอบวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

อ้างอิง
https://www.niets.or.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]