วันพุธ, 28 กันยายน 2565

เอกสารที่ใช้สมัครสอบ ก.พ.

09 พ.ค. 2022
1578
อ้างอิง https://drive.google.com/

ขั้นตอนการสมัครสอบก.พ. แบบ Paper & Pencil

วิธีการสมัครสอบจะมีความคล้ายกับการสมัครสอบของ e-Exam โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ โดยผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว เลือกได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ศูนย์สอบเท่านั้น

  1. เข้าเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ เลือก “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (แบบ paper & pencil และ แบบ e-Exam)” กดปุ่ม “คลิกที่นี่”
  2. เลือกหัวข้อการสมัครสอบก.พ. แบบ Paper & Pencil
  3. คลิกหัวข้อย่อยด้านซ้าย “สมัครสอบ” กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
  4. หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดข้อมูลให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิก แก้ไข จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัคร เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง หากตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องให้คลิก ยืนยัน

ขั้นตอนการชำระเงิน

ผู้สมัครสอบ สามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 3 ช่องทาง ได้แก่ 

  • ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  • ผ่าน ATM
  • ผ่าน KTB NETBANK ตามวัน เวลา ที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน

เมื่อชำระเงินแล้วให้ผู้สมัครสอบ ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินว่าเข้าบัญชีเงินฝาก “สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” หรือไม่ หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งให้ธนาคารแก้ไขทันที

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ก.พ.
หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว 

– ให้เข้าเว็บไซต์ที่หัวข้อ “รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (แบบ Paper & Pencil และ แบบ e-Exam) ” 

– เลือก “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แบบ e-Exam (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท)” หรือ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 แบบ Paper & Pencil” 

– จากนั้นเลือก “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าจอ คลิก “ค้นหา”

อ้างอิง
https://ocsc2.job.thai.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]