วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565

08 พ.ค. 2022
2016

กำหนดการตรวจข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/2565 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ชั้น 2 วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

***ตรวจคัดกรอง ATK เวลา 07.00 น.***

รายชื่อกรรมการตรวจข้อสอบบาลีฯ ครั้งที่ 2/2565

(หนังสืออาราธนานิมนต์กรรมการตรวจฯ กองบาลีสนามหลวง รวมจัดส่งไปยังสำนักเรียน)

เช็คผลการสอบที่นี่ http://www.infopali.net/


เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระพรหมโมลี  กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ชั้นเปรียญธรรม ๖ – ๗ – ๘ – ๙ ประโยค ส่วนประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ๕ มีการติดประกาศที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

-ป.ธ. ๙ ได้ ๕๒ รูป

-ป.ธ. ๘ ได้ ๙๓ รูป

-ป.ธ. ๗ ได้ ๒๐๖ รูป 

-ป.ธ. ๖  ได้ ๑๘๖ รูป

-ป.ธ. ๕ ได้ ๒๓๖ รูป ซ่อม ๒๑๓ รูป 

-ป.ธ. ๔ ได้ ๔๒๕ รูป ซ่อม ๓๔๒ รูป

-ป.ธ. ๓ ได้ ๗๒๗ รูป ซ่อม ๑,๑๐๒ รูป

-ประโยค ๑-๒ ได้ ๙๗๙ รูป ซ่อม ๒,๘๒๐ รูปดาวน์โหลด 
รายชื่อผู้สอบประโยคบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. ๙ ปี๖๕ 
รายชื่อผู้สอบประโยคบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. ๘ ปี๖๕ 
รายชื่อผู้สอบประโยคบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. ๗ ปี๖๕ 
รายชื่อผู้สอบประโยคบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. ๖ ปี๖๕ 
รายชื่อผู้สอบบาลี ชั้นประโยค ป.ศ. ๖ ปี๖๕ 
รายชื่อผู้สอบบาลี ชั้นประโยค ป.ศ. ๗ ปี๖๕

อ้างอิง
https://www.mcu.ac.th
http://www.infopali.net

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]