วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

เช็คสนามสอบ ก.พ. 64 สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 29 พฤษภาคม 2565

06 พ.ค. 2022
1051

เช็คสนามสอบ ก.พ. 64 สอบวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ ศึกษารายละเอียดระเบียบการสอบ ก.พ. 64 เพิ่มเติมทาง http://job2.ocsc.go.th

เช็คสนามสอบ ก.พ.65 เช็กเวลา สถานที่สอบ กพ

01 ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี คลิก
02 ศูนย์สอบปทุมธานี คลิก
03 ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา คลิก
04 ศูนย์สอบราชบุรี คลิก
05 ศูนย์สอบชลบุรี คลิก
06 ศูนย์สอบเชียงใหม่ คลิก
07 ศูนย์สอบพิษณุโลก คลิก
08 ศูนย์สอบนครราชสีมา คลิก
09 ศูนย์สอบอุบลราชธานี คลิก
10 ศูนย์สอบขอนแก่น คลิก
11 ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี คลิก
12 ศูนย์สอบสงขลา คลิก

อ้างอิง
https://ocsc2.job.thai.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]