วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ก. แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ก.พ.

05 พ.ค. 2022
1727

ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ก. แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ปริญญาตรี-ปริญญาโท

แบบทดสอบนี้ต้องขอขอบพระคุณ
http://mjob.ocsc.go.th

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ปริญญาตรี-ปริญญาโท
Instruction: Select the most appropriate choice for each item.

Interviewer: Good afternoon, please have a seat.

Interviewee: (1) _________.

Interviewer: How are you doing?

Interviewee: I’m fine, thank you.

Interviewer: (2) _________?

Interviewee: No, sir, I had no trouble at all.

Interviewer: Could you tell me a little about your (3) _________?

Interviewee: I graduated from UCLA in 1995, with a Bachelor’s degree in Journalism.

Interviewer: Any post-graduate degrees?

Interviewee: Yes, I enrolled in NYU’s master program for journalism and (4) _________.

Interviewer: How about your (5) _________?

Interviewee: After I left NYU, I worked for a year at the Cincinnati Daily.

อ้างอิง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-547-1000 สอบถามเกี่ยวกับการสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. โทรศัพท์ 02-547-1116 , 02-547-1329

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]